Op Onderwijs in Cijfers Zaanstreek vindt u cijfermatige informatie over het onderwijs in de Zaanstreek. De website bundelt en presenteert belangrijke kengetallen over het Zaanse onderwijs van onder meer DUO, de Inspectie van het Onderwijs en Zaanse scholen zelf. U kunt er gegevens raadplegen over uw school, bestuur of gemeente, en resultaten vergelijken binnen de streek of met regionale en landelijke resultaten.

Welke mogelijkheden biedt deze website?

De informatie wordt op drie manieren gepresenteerd. Onder de verschillende tabs vindt u kengetallen voor de Zaanstreek, per gemeente, per onderwijssector of voor een specifiek schoolbestuur of individuele school. Onder thema’s vindt u verdiepende informatie over sectoroverstijgende onderwerpen. Bent u op zoek naar specifieke data, dan kunt u via de databank cijfers zoeken of zelf tabellen en grafieken samenstellen. Veel cijfers worden al enkele jaren bijgehouden. Dit maakt het mogelijk om ontwikkelingen door de tijd heen inzichtelijk te maken. Waar mogelijk worden resultaten ook vergeleken met regionale of landelijke gemiddelden. In de Handleiding voorgedefinieerde presentaties en Handleiding presentaties zelf maken vindt u meer informatie.

Samenwerking voor het Zaanse onderwijs

Onderwijs in Cijfers Zaanstreek is een samenwerking van de Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland en de besturen voor scholen die in deze gemeenten gelegen zijn. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Zaanstreek. In de Onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018 zijn hiervoor belangrijke thema’s benoemd en gezamenlijke afspraken gemaakt. De betrokken partijen vinden het belangrijk om de effecten hiervan te monitoren en trends en ontwikkelingen in het Zaanse onderwijs in het oog te houden. Daarom verzamelen de gemeenten en schoolbesturen met Onderwijs in Cijfers Zaanstreek belangrijke kengetallen over het onderwijs in de regio. Zodat zij op basis van deze data een goed gefundeerd gesprek kunnen voeren over de voortgang en richting van de gezamenlijke inzet.

Er komt geen school overeen met de ingevulde tekst

Disclaimer

Deze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Zaanstreek is niet aansprakelijk voor enig direct of indirect gevolg dat zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ook kunnen geen aanspraken worden gemaakt op basis van de inhoud van deze website.